icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience
Werken bij Qoppoconsult

Wij zijn thuis in de nieuwste ontwikkelingen

Expertise

Kennis intensieve organisatie met bijna 100 professionals

IT-producten en -processen moeten kloppen. Innovaties en updates zijn voortdurend aan de orde, maar de kwaliteit moet wel goed zijn en blijven. Het testen hiervan loopt als een rode draad door ons werk. Applicaties die haperen of niet goed functioneren, kunnen vergaande gevolgen hebben. Bijvoorbeeld klanten die weglopen. Ook de proceskwaliteit moet in orde zijn of daar waar mogelijk worden verbeterd. Werkt een organisatie bijvoorbeeld Agile, moet dat wel effectief zijn. Onze professionals weten dat stevig neer te zetten.

Onze expertise

QoppoConsult realiseert kwaliteitsverhoging op IT-producten en -processen. Dat betekent dat wij applicaties en systemen optimaal laten werken en IT-processen effectief en efficiënt maken. Omdat processen grote invloed hebben op de uiteindelijke productkwaliteit, vinden we het belangrijk om aan beide aandacht te besteden.

Productkwaliteit

IT-testen in de breedste zin van het woord: functioneel, data, performance, we hebben alles in huis.

Proceskwaliteit

Procesoptimalisatie, inrichting van testprocessen, Scrum Masters en Agile coaches.

Productkwaliteit

Het meten van de kwaliteit van IT-producten is een vak apart. Dat vak noemen wij “testen”. Er zijn verschillende invalshoeken om naar kwaliteit te kijken en daardoor zijn er meerdere testgebieden te onderkennen. 

Doet het systeem of de applicatie wat verwacht wordt?; functioneel testen en systeemtesten. 
Worden de juiste gegevens gebruikt en getoond?; datatesten en BI-testen. 
Werken de systemen en de applicaties wel snel genoeg, ook bij hoge belasting?; performance testen en stresstesten. 
Werken de gekoppelde systemen en applicaties nog naar behoren?; ketentesten en API testen. 

Samenvattend: wij kijken of software goed functioneert en veilig is, handmatig of geautomatiseerd. Dat is het specialisme van onze hooggeschoolde, onafhankelijke test-experts.

Proceskwaliteit

Om goede producten te maken of een goede (IT)-dienstverlener te zijn, is het van groot belang dat de onderliggende processen van A tot Z goed zijn ingericht. Dat is vaak geen sinecure. Er is ervaring en specifieke kennis voor nodig om dat te realiseren.

Meestal is het ook noodzakelijk de organisatie op een hoger niveau aan te passen aan de “nieuwe” situatie. Daarbij valt te denken aan het beleggen van verantwoordelijkheden, het doorvoeren van een nieuwe mindset (bijvoorbeeld Agile), of het kanaliseren van de specifieke informatiebehoefte naar de juiste bedrijfsonderdelen.

Onze hoogopgeleide Scrum Masters, Agile Coaches, ketenmanagers en processpecialisten maken dat mogelijk. Zij verbeteren de samenwerking en richten de processen efficiënter in om uiteindelijk sneller resultaten te boeken. Dat willen we allemaal!

Het is zo fijn om mezelf te kunnen zijn.
Paul Muller / Test-consultant

QoppoConsult: eigenzinnige professionals zorgen voor bijzondere resultaten. Ontdek de kracht van onze Qoppanen!